مهد کودک، پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نغمه ارشاد

جشن شکوفه ها و غنچه ها سال تحصیلی 99-98

برگزاری کارگاه خلاقیت دکتر طبیب زاده در محل مدرسه نغمه ارشاد

برگزاری کارگاه خلاقیت دکتر طبیب زاده در محل مدرسه نغمه ارشاد برای اولیا و معلمین

 

آغاز سال تحصیلی

چه شعف انگیز است نم نم بارش قطرات علم و دانش و طراوت نسیم روح انگیز  آن برای شکفتن غنچه های اندیشه ی انسانهای به انتظار نشسته در پگاه میلاد فصل علم و دانش