پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه نغمه ارشاد با رویکرد شناختی و سواد علمی

برگزاری شورا دانش آموزی

برگزاری کلاس مشاوره

جشن شکوفه ها و غنچه ها

برگزاری کارگاه خلاقیت دکتر طبیب زاده در محل مدرسه نغمه ارشاد

برگزاری کارگاه خلاقیت دکتر طبیب زاده در محل مدرسه نغمه ارشاد برای اولیا و معلمین